Dedičské konanie po dlhej dobe... a odmena notára


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislavský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 21. 11. 2016

Otázka: Dedičské konanie po dlhej dobe... a odmena notára

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ohľadom dedičského konania. Moja manželka zomrela pred 13 rokmi a s jej rodinou po jej smrti nevychádzam... Ale prišlo mi predvolanie na dedičské konanie po jej dedkovi, ktorý už dávno zomrel, 35 rokov... Nejaké novoobjavené pozemky... Chcem sa ich vzdať prospech všetkých... Sme na to siedmy... Len ma zaujíma, či budem aj ja platiť nejaké poplatky notárovi ak odmietam dedičstvo... Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie po dlhej dobe... a odmena notára

Dobrý deň, v prípade ak odmietnete dedičstvo, odmietate ho ako celok. Tzn. že sa vzdávate tak jeho aktív ako aj jeho pasív. Odmenu pre notára hradia dedičia, ktorí nadobúdajú dedičstvo do svojho vlastníctva buď podľa výšky nadobudnutého dedičstva alebo podľa dohody dedičov. Ak sa vzdáte dedičstva v prospech ostatných dedičov, nebudete ani účastníkom dedičského konania a nebudete ani povinný znášať náklady pre odmenu notára. Odmenu notára budú musieť uhradiť dedičia, ktorí nadobudnú jeho dedičstvo.


Bezplatná právna pomoc, oblasti práva:
Rodinné právo | Rozvod | Spoluvlastníctvo | Občianske právo | Obchodné právo | Pracovné právo | Vymáhanie pohľadávok | Správne právo | Trestné právo | Procesné právo (civilné) | Dedičské právo | Iné oblasti práva | Nezaradené

Právne články

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):