Budem dediť po matke, ktorá zomrela v zahraničí?

Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Prešov
Odpovedá: advokát Prešov
Odpovedané dňa: 1. 12. 2016

Otázka: Budem dediť po matke, ktorá zomrela v zahraničí?

Dobrý deň, chcela by som poradiť. Ide o to, že mi zomrela matka v Rakúsku, kde min.rok mala aj trvalé bydlisko. S otcom sú rozvedený 4 roky. Po smrti matky som bola zavolaná do Rakúska k notárovi, ktorý od začiatku tvrdil, že nejde o dedičské konanie, len potreboval informácie o matke. Pretože v Rakúsku nebola poistená, nepracovala, vôbec nič o nej nevdel a ani ja pretože som s ňou nebola ani v kontakte. Zisťoval, či niečo vlastnila no neviem o ničom, takže nemala žiaden majetok len dlhy v Rakúsku. Jedine, čo som spomenula bolo, že keďže po rozvode sa rodičia nestretli a nedohodli, čo s bytom, myslím, že je byt stále pol na pol na oboch. No notár stále hovoril, že nejde o dedenie ani nič. Co vlastne chcem poradiť je, že on sám - notár akoby navrhol, ze pokiaľ sa do mesiaca neozvem, či ten byt vlastnila naozaj či nie, všetko sa akoby zruší. Teda dlhy ktoré mala v Rakúsku (6,500€) v nemocnici, kde bola pred smrťou. Chcem vlastne poradiť, či sa všetky dlhy zrušia tým, že notár v Rakúsku všetko uzavrie alebo ako? A teda tu na Slovensku sa bude prejednávať ešte niečo, čo bolo ohľadom jej osoby tu? Ďakujem pekne za odpoveď

Odpoveď: Budem dediť po matke, ktorá zomrela v zahraničí?

Dobrý deň, nakoľko nie som oboznámený s rakúskym právnym poriadkom, nedokážem Vám odpovedať na otázky súvisiace s úkonmi notára v Rakúsku. Vzhľadom na to, že Vaša matka zanechala majetok (spoluvlastnícky podiel k bytu) na Slovensku, musí sa o tomto uskutočniť dedičské konanie. Podľa § 158 Civilného mimosporového poriadku, na konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, v ktorého obvode a) mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu, b) sa nachádza majetok poručiteľa, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena a), c) poručiteľ zomrel, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena a) alebo písmena b). Súd pritom v konaní o dedičstve poverí notára, aby vo veci konal a rozhodoval.

PRÁVNA PORADŇA ZADARMO

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Položiť otázku


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan FicekPrávne články


Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:
Vzdanie sa dedičstva v prospech syna
Môže moja bývala vziať dcéru bez môjho súhlasu do Nemecka?
Je možný rozvod v ČR alebo len v SR?
Bude manžel dediť?
Majú jeho deti z prvého manželstva nárok na môj podiel, ktorý mám po otcovi?
Odňatie dieťaťa matke
Výživné dcéry k matke
Výživné na dieťa v zahraničí
Podmienka, ktorá neviem či skočila
Predvolanie svedka, ktorý je v zahraničí

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):
1 2 3 4 5 9 12 16 >

JUDr. Milan Ficek, advokát.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):