Nájom spoločnej nehnuteľnosti

Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo,
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 11. 6. 2015

Otázka: Nájom spoločnej nehnuteľnosti

Dobrý deň, som spoluvlastníkom domu, ktorý prenajímame na podnikateľský účel - predajňa. V mojej neprítomnosti (dlhobodý pobyt v zahraničí) sa druhý spoluvlastník rozhodol, že nájomnú zmluvu vypovie a uzavrie novú s iným subjektom. Chcem sa spýtať či sa môžem na súde domáhať zrušenia novej nájomnej zmluvy, nakoľko ju uzavrel bez môjho vedomia. Ďakujem.

Odpoveď: Nájom spoločnej nehnuteľnosti

Dobrý deň, v prípade dôležitých zmien sa môžu prehlasovaní spoluvlastníci, resp. spoluvlastníci, ktorí vôbec neboli upovedomení o hlasovaní, domáhať na súde, aby o zmene rozhodol súd. Vo Vašom prípade však nejde o dôležité zmenu, čo potvrdzuje i rozsudok NS ČR sp. zn. 22 Cdo 205/2002: Rozhodovanie o tom, komu bude prenajatá časť spoločnej nehnuteľnosti, ktorej účelové určenie zostalo nezmenené, nemožno považovať za dôležitú zmenu spoločnej veci v zmysle § 139 ods. 3 OZ. Na súde by ste sa mohli domáhať, aby o zmene rozhodol súd v zmysle § 139 ods.3 OZ len v prípade, že by sa spoluvlastník rozhodol, že nehnuteľnosť už nebude prenájímať ale bude v nej bývať. 

PRÁVNA PORADŇA ZADARMO

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Položiť otázku


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan FicekPrávne články


Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:
Vykonávanie zmien v obecnom byte
Môže byť nehnuteľnosť písaná len na mňa?
Zdedí moja budúca manželka byt?
Problémy pri kúpe nehnuteľnosti
Je možné vrátiť nehnuteľnosť?
Reklamácia nehnuteľnosti
Darovanie nehnuteľnosti dieťaťu
Ukončenie nájom. zmluvy
Obnovenie nájmu nehnuteľnosti
Darovanie nehnuteľnosti manželovi

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):
1 2 3 4 9 16 24 31 >

JUDr. Milan Ficek, advokát.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):