Je možné vyporiadať BSM ešte počas manželstva?

Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilina
Odpovedá: Advokát Nitra
Odpovedané dňa: 10. 8. 2015

Otázka: Je možné vyporiadať BSM ešte počas manželstva?

Dobry den, chcem sa opytat ci sa da majetkovo vysporiadat este aj pocas manzelstva alebo az po rozvode? Myslim bezpodielove spoluvlastnicto manzelov .

Odpoveď: Je možné vyporiadať BSM ešte počas manželstva?

Dobrý deň, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len "BSM") možno počas trvania manželstva vysporiadať vo dvoch prípadoch.

1/ Ak jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť, môže druhý z manželov (ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť) podať na súd návrh na zrušenie BSM. Po právoplatnom rozhodnutí súdu o zrušení BSM sa vyporiadanie BSM riadi ustanoveniami § 149 a 150. Tzn. že sa môžete o vyporiadaní dohodnúť, ak sa nedohodnete môže niektorý z manželov podať v lehote 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia na súd návrh na vyporiadanie BSM. Ak sa v lehote 3 rokov nedohodnete, ani nepodáte návrh na súd uplatní sa zákonná domnienka vyporiadania BSM (hnuteľné veci nadobudne každý z manželov podľa stavu ako ich užíva pre vlastnú potrebu alebo potrebu svojej rodiny a nehnuteľné veci do podielového spoluvlastníctva).

2/ Počas trvania manželstva možno podať návrh na zrušenie BSM, ak by ďalšie trvanie BSM bolo zo závažných dôvodov v rozpore s dobrými mravmi. Závažné dôvody súd bližšie nešpecifikuje, avšak z judikatúry vyplýva, že pôjde najmä o nasledovné prípady: ničenie spoločného majetku, nehospodárne nakladanie so spoločným majetkom na úkor rodiny, nezáujem jedného z manželov o rodinu a pod. Súd v takomto konaní skúma závažné dôvody a na základe nich sa rozhoduje, či BSM zruší alebo nezruší. Súd nemá povinnosť BSM zrušiť v týchto konaniach. Vyporiadanie BSM po právoplatnom rozhodnutí súdu o zrušení sa následny riadi postupom opísaným v bode 1.

PRÁVNA PORADŇA ZADARMO

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Položiť otázku


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan FicekPrávne články


Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:
Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom
Vysporiadanie manželov
Vysporiadanie spoluvlastníctva.
Majetkové vysporiadanie
Vyhovie mi sud, aby som sa obhajovala v nepritomnosti protistrany?
Ako postupovať pri vysporiadaní majetku?
Čo ak ma manžel odmieta vyňať z dlhov aj keď majetok zostáva jemu?
Mám dedičstvo vymáhať súdne?
Ako môžem vysporiadať spoločný majetok?
Bezpodielove spoluvlastnictvo manzelov

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):
1 2 3 4 9 16 24 31 >

JUDr. Milan Ficek, advokát.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):