Možnosť napadnúť rozhodnutie krajského súdu

Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica
Odpovedá: spolupracujúci advokát, Zvolen, JUDr. Straňáková
Odpovedané dňa: 29. 5. 2015

Otázka: Možnosť napadnúť rozhodnutie krajského súdu

Chcem sa ešte opýtať či sa nejako dá zrušiť alebo napadnúť rozhodnutie na odvolanie krajského súdu? ďakujem

Odpoveď: Možnosť napadnúť rozhodnutie krajského súdu

Dobrý deň

 

odvolanie je riadny opravný prostriedok proti rozhodnutiam súdov prvého stupňa, pokiaľ  ho zákon výslovne nevylučuje. V občianskom procese možno podať aj mimoriadne opravné prostriedky, ktoré sa vždy podávajú proti právoplatnému rozhodnutiu súdu. Právoplatnosť znamená nezmeniteľnosť a záväznosť vydaného súdneho rozhodnutia. Mimoriadne oprávné prostriedky (MOP) možno využiť len za týchto podmienok: 1) oprávnenie podať MOP je upravená výslovne a môže byť podmienená povinným právnym zastúpením 2) zákon ustanovuje dôvody prípustnosti podania MOP 3) okruh rozhodnutí, ktoré možno napadnúť MOP je užší, než pri odvolaní 4) podanie je časovo obmedzené. Medzi MOP zaraďujeme obnovu konania, dovolanie a mimoriadne dovolanie. 

PRÁVNA PORADŇA ZADARMO

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

advokát, Bratislava, Žilinská 14


Položiť otázku


V prípade, ak máte doplňujúce otázky k tejto problematike, vyplňte formulár nižšie:

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

JUDr. Milan FicekPrávne články


Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:
Napadnúť dedičstvo
Možno napadnúť rozhodnutie o dedičstve?
Možnosť anulácie manželstva
Možnosť osvojenia netere tetou
Ako napadnúť darovaciu zmluvu
Ako vykonať rozhodnutie súdu
Ako napadnúť darovaciu zmluvu?
Rozhodnutie o zrušení spriaznených osôb
Možnosť zvýšenia výživného na dieťa
Moznost odstupenia od rezervacnej zmluvy

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI (z rovnakej oblasti práva):
1 2 3 4 15 29 42 56 >

JUDr. Milan Ficek, advokát.

Vložte email, na ktorý Vám pošleme odpoveď:

Uveďte dôvod nahlásenie otázky (porušenia dobrých mravov):