Online právna poradňa


Právne články

Položiť otázku

Napadnutie - priestupok alebo trestný čin

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať od kedy sa napadnutie človeka človekom policajti riešia ako priestupok a dajú pokutu aj napadnutej osobe? Za vysvetlenie ďakujem.

Odpovedané dňa: 25.04.2017

Rozvod manželstva uzavretý v zahraničí

Dobrý deň, prajem, rada by som sa informovala. V roku 2015 som si vzala za manžela Kanaďana, svadba prebiehala v Kanade. Od tej doby sme spolu nežili, nepodarilo sa nám papiere k pobytu na Slovensku vybaviť zatiaľ, bol tu vždy len dočasne v rámci bezvízového styku na návšteve. Avšak kvôli papierom atď sme dali naše manželstvo zaregistrovať aj na SVK, už som obdržala aj SVK sobášny papier. Nakoľko nastali komplikácie a manžel sem už nechce prísť, zaujíma ma téma rozvodu. Môžem oňho aj požiadať tu na SVK tak, aby ten rozvod aj tu prebiehal, ideálne bez účasti manžela? Nakoľko nežijeme spolu, nemáme spoločne deti ani majetky, nemusel by v tom byt problém. Ďakujem.

Odpovedané dňa: 25.04.2017

Zverenie detí jednému rodičovi do pojednávania

Dobrý deň. Muž podal žiadosť o rozvod a napísal, že chce deti do osobnej starostlivosti a ja mám platiť výživné. Pritom sme sa dohodli, že deti chceme do striedavej starostlivosti. Chcem sa spýtať, ak s touto žiadosťou nesúhlasím môžem požiadať súd o striedavej starostlivosti alebo do pojednávania musia byť zverené iba jednému z rodičov lebo tak mi to vysvetlil muž, že sa to ináč nedá, že až pri pojednávaní sa môže rozhodnúť o striedavej starostlivosti. Vopred Ďakujem za odpoveď. 

Odpovedané dňa: 25.04.2017

Zodpovednosť zamestnanca za škodu

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom nasledovného: som zamestnaná (na dohodu) na exekútorskom úrade, kde vykonávam administratívne práce, súvisiace najmä s nahrávaním správnych údajov do systému. Zodpovednosť za prípadnú zlú evidenciu (z, ktorej by mohlo plynúť disciplinárne konanie pre exekútora) nesiem ja alebo exekútor, ak áno, môže si vymáhať náhradu škody? Je preto potrebné uzavrieť poistenie? Ďakujem.

Odpovedané dňa: 25.04.2017

Zrušenie ambulantnej liečby

Dobrý deň, prajem, v októbri 2016 mi bola uložená ambulantnna liečba kvôli marihuane. Doteraz mi nedošiel nástup, kedy sa mám dostaviť do ambulancie. Momentálne už ale na Slovensku nežijem. Pracujem aj bývam v zahraničí. Chcem sa spýtať, či, keď pošlem kópiu pracovnnej zmluvy sudcovi, ktorý mi liečbu nariadil, je možné túto liečbu prerušiť resp. úplne zrušiť. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpovedané dňa: 25.04.2017

Kedy sa mi vymaže trest z výpisu registra trestov?

Dobrý deň. Dna 13. 2. 2017 sud rozhodol, že som sa osvedčil v skúšobnej dobe, po podmienečnom prepustení. Podmienka s probačným dohľadom mi skončila 20, 11, 2016, Výrok z uznesenia sa ma za to, že trest bol vykonaný dňom, kedy bol odsúdený z výkonu trestu podmienečne prepustený. Chcem sa opýtať, ako a kedy môžem požiadať a zahladenie trestu vo výpise z registra? Ďakujem.

Odpovedané dňa: 24.04.2017

Zloženie časti kúpnej ceny do notárskej úschovy

Dobrý deň, predal som pozemok s tým, že mi za pozemok zaplatili vopred zálohu prevodom na účet(15tis), u notára sme spísali zápisnicu o zábezpeke na zvyšnú časť predajnej sumy za pozemok(60tis), ktorá mi bude vyplatená na účet dňom preukázania originálu listu vlastníctva/ už prebehol prevod pozemku úradné, je na liste vlastníctva kupca pozemku/. Dnes mi volal notár, že mu prišiel list do notárskej kancelárii, že dlžím niekomu peniaze, že nevie ako ma postupovať, či mi ma peniaze vyplatiť. Je to normálny postup? Neprišiel mu ani súdny príkaz, ani oznámenie z polície, nič, len, že mu niekto poslal list. Neviem, ako mám postupovať. Pozemok je prepísaný a peniaze nemám. Aké mám právne a zákonné možnosti na notára? Ďakujem.

Odpovedané dňa: 24.04.2017

Ako postupovať v trestnom konaní?

Dobrý deň. V októbri som dopravnú nehodu. Vinu dali mne, že som nedal prednosť v jazde. Vodičový, ktorý išiel po hlavnej ceste, ktorému som údajne nedal prednosť, bolo preukázané prekročenie rýchlosti o 23 km/hod (v obci išiel 73km/hod). Policajt zaznamenal dopravnú nehodu nepravdivo (sú na to svedkovia), zaznamenal, že vozidlo po náraze do môjho vozidla a narazení do oplotenia v protismere ostalo na 4 kolesách, v skutočnosti po odrazení od oplotenia vozidlo ostalo prevrátené na pravom boku, čiže na dvoch kolesách. Sudnoznalecky posudok bol vyhotovený na základe nepravdivých údajov a podľa údajov, ktoré neobsahuje spis o dopravnej nehode. Bolo mi povedané povereným policajtom, ktorý riešil dopravnú nehodu, že ak bude preukázané prekročenie rýchlosti vodičový, ktorý išiel po hlavnej ceste, dôjde k rozdelenie spisu, k čomu doteraz nedošlo, zo strany policajta je vyšetrovanie ukončené, spis sa presúva na prokuratúru. Chcel by som sa opýtať, ak je taká možnosť, aby bol stíhaný za prekročenie rýchlosti a zodpovedný za zapríčinenie dopravnej nehody aj vodič, ktorý išiel po hlavnej ceste, ako mám ďalej postupovať a či mám nárok na poskytnutie právnej pomoci zdarma ak som v hmotnej núdzi? Ďakujem.

Odpovedané dňa: 24.04.2017

Ako sa to dá riešiť

Som ručiteľom úveru, majiteľ úveru prestal splácať. Ako mám postupovať, aby som ako ručiteľ úveru nemusel splácať dlžnú sumu ja.

Odpovedané dňa: 25.04.2017

Ako zameniť časť pozemku za spoluvlastnícky podiel k inému pozemku?

Dobrý deň, chcela by som urobiť zámennú zmluvu so susedom na pozemok, ktorého výhradným vlastníkom som ja s manželom, za podiel v parcele, ktorá je za našim domom. Ide o podielové spoluvlastníctvo viacerých vlastníkov, no my s manželom tam podiel nemáme. Sused ma na našom pozemku postavený plot a teda ho užíva neprávom. Je nutné súhlas ostatných spoluvlastníkov? Ďakujem za odpoveď.

Odpovedané dňa: 22.04.2017