osobné konzultácie:
tel.: 0918 344 133
email: kancelaria@ficek.sk
On-line právne poradenstvo Advokátska kancelária Bratislava Cenník - odmena advokáta Služby advokátskej kancelárie Užitočné linky - zoznam advokátov, právnikov Kontakt na advokátsku kanceláriu
 

Rodinné právoRodinné právo je oblasťou práva, ktoré upravuje najmä práva a povinnosti osobnej povahy medzi rodičmi, deťmi, medzi manželmi, a ďalšími členmi rodiny. Tieto práva a povinnosti vznikajú priamo zo zákona - ex lege, sú nepremlčateľné, nie sú predmetom dedenia, nie sú vynútiteľné.

V oblasti rodinného práva v našej advokátskej kancelárii v Bratislave poskytujeme tieto služby právnej pomoci:

právne poradenstvo v rodinnom práve - ZDARMA (právna poradňa v rodinnom práve je bezplatná v jednoduchších právnych veciach. Poskytujeme poradenstvo pri rozvode, výživnom na deti a vzájomných vzťahoch v rodine) podľa zákona č. 36/2005 Z.z. zákon o rodine,

rozvod a výživné (poradenstvo, zastupovanie v súdnom konaní)

úprava práv k maloletým deťom (dohody medzi rodičmi o výživnom, o starostlivosti o dieťa) v rodinnom práve

výživné (určenie výživného, zvyšovanie výživného, znižovanie výživného, vymáhanie výživného, zastupovanie v konaní) vrátane poradenstva v oblasti náhradného výživného podľa zákona č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom podľa rodinného práva

zrušenie výživného (zrušenie výživného pre plnoleté dieťa, zrušenie výživného pre maloleté dieťa, zrušenie výživného na manžela, a iné)

výživné rodičov k deťom, výživné detí k rodičom, výživné medzi ostatnými príbuznými, výživné na manželku / manžela, príspevok na výživu rozvedeného manžela, príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke podľa rodinného práva

zrušenie a vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (zastupovanie v konaní o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva počas manželstva, o obmedzení jeho rozsahu počas manželstva, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva dohodou, žaloby o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva)

zastupovanie v konaní o schválení úkonu za maloleté dieťa,

určenie rodičovstva – určenie materstva, určenie otcovstva, zapretie otcovstva (poradenstvo, zastupovanie) podľa rodinného práva

Osvojenie (adopcia) dieťaťa (zastupovanie v konaní) podľa rodinného práva

vypracovanie dohôd o správe spoločného majetku,

Všetko o rozvode - informácie k stránkamAdvokátska kancelária Bratislava, JUDr. Milan Ficek,
advokát - právnik


       

Advokátska kancelária Bratislava

JUDr.Milan Ficek, advokát
tel: 0908 936 306
JUDr.Barbora Ficeková,
advokátka, tel: 0918 344 133
pevná linka: 02/381 04 750

sídlo kancelárie:
Žilinská 14, 811 05 Bratislava Slovenská republika


email: kancelaria@ficek.sk
vymáhanie pohľadávok

Zrušenie spoluvlastníctva

rodinné právo

obchodné právo

trestné právo

občianske právo

právo nehnuteľností

dedičské právo

pracovné právo

správne právo

ústavná sťažnosť
Právne poradenstvo:

Rozvod - výživné
Zrušenie a vyporiadanie BSM
Zrušenie spoluvlastníctva
Prevody nehnuteľností
Autorizácia zmluvy advokátom
Susedské spory
Založenie s.r.o.
a iné..

   
 

On-line poradňa    Advokáti     Cenník     Služby     Linky     Kontakt

Copyright (2006-2014) Advokátska kancelária Bratislava, JUDr. Milan Ficek